Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
www.MuratReizen.Net kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van www.MuratReizen.Net, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan www.MuratReizen.Net verstrekt. www.MuratReizen.Net kan de volgende persoonsgegevens op uw verzoek verwerken:

– Uw voor- en/of achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM MuratReizen.Net GEGEVENS NODIG HEEFT
www.MuratReizen.Net verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan www.MuratReizen.Net uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG MuratReizen.Net GEGEVENS BEWAART
www.MuratReizen.Net bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
www.MuratReizen.Net verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@MuratReizen.Net zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
www.MuratReizen.Net neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door www.MuratReizen.Net verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met www.MuratReizen.Net of via info@MuratReizen.Net

 

 

 

 

 

Cresta WhatsApp Chat
Send via WhatsApp